Για πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Λευκωσίας
μπορείτε να επικοινωνήσετε, ηλεκτρονική διεύθυνση: nicosiahalfmarathon@gmail.com
Tηλέφωνo: +357 95544114